33- Saça Sakala Dair

33- Saça Sakala Dair
33- Saça Sakala Dair

33- Saça Sakala Dair

SaçaSakala Dair

TicaretBakanına (Fehim Adak) sakalından sual ediyorlar. Nedense bizim milletimizdekıla karşı ya bir tutku, ya da bir alerji vardır.

-Efendim,neden sakallısınız... demişler. . .

-AllahAllah... Ya sen neden sakalsızsın...

O da:

-Siz kafanındışına değil, içine bakın.... demiş... Bunda hakikat payı vardır. Ama asıldoğru söz:

-İsteyenistediği gibi yapar. Sakalı seviyorum... Onun için...  Başka mânası yok bunun...

Aslındasakal bizde "muhteremdir". Babam merhumu 24 yaşında Evkaf muhasebeciliklerindenbirine tayin etmek için sakal bırakması lâzım geldiğini söylemişler. . . Oyaşta sakal bırakmış. Birisi bir kötü hareket yaptığı zaman.

-Sakalındanutan! derler... Demek ki, sakal, itidal ve kemal şahididir.

Doğrusunuisterseniz ben de şu sıralarda bir sakal bırakmayı düşündüm. Alay ederler diyebırakmadım.  Halbuki bu yaşta bana bir aksakal hayli itibar ve heybet verirdi.

İslâm'dasakal hürmet ifade eder ve sakal bırakıldığı zaman, sakal duası yapılır. Amasakal deyince çenenin ucunda dört kıldan ibaret bir santimlik sürgüne sakaldenmez. Sakalın da bir eb'adı vardır. Esasen sakalın Türkçede adlanmış envaivardır.

Aksakal, kara sakal, kır sakal, tahta sakal, kaba sakal, top sakal, çember sakal,köse sakal, seyrek sakal, çatal sakal didon, sivri sakal, favori. Bizde favoridediklerine frenkler ‘Pet' derler. Favori daha uzun olur.

Bizdekidaha ziyade zülüf'dür. Yani saç diplerinin uzamasıdır. Nitekim Sultan Hamid'inmüşirlerinden biri Zülüflü İsmail Paşa diye mâruf idi. Sakalı bizde hafifealıyorlar. Bugün bırakıyor, yarın kesiyor. Sakal o kadar hafife alınacak şeydeğildir; ve dikkat ediyorum git-gide tarihteki itibarını kazanacağa benziyor.Umumiyetle sakal ağırbaşlılık ve kemal alâmetidir. Aslına bakarsanız insandaHilkat, kılı bir tecrid, örtme ve muhafaza vasıtası olarak yaratmıştır. Ağız,burun, kulak, göz gibi mühim uzuvların medhallerini kıllarla muhafaza altınaalmıştır... Bıyık ağzı, kaş, kirpik gözleri, burun ve kulaktaki kıllar da buuzuvları korur...

-         Ya saç, sakal?..

Saçkafa tasının içini ve enseyi güneşten ve soğuktan, hattâ ufak tefek darbelerdenkorur. Sakal ise yanak ve yüzün örtüşüdür... Sakal, göğüse hattâ göbeğe kadariner...

Lâfıuzattık...

Eskiden:

"Saçsafadan, tırnak cefadan uzar" derler... Şimdi her ikisi de safadan uzuyor...Cefadan dökülüyor. Sakal sakaldır...

(Burhan Felek, Milliyet 2 Şubat 1974)

SakalsızkenBile Sakallı Görünmek

"İlkbakışta, çoğu her sabah uzun uzadıya yüzlerini matruş kılma savaşı verençağdaş erkeklerin bugüne dek traş bıçağından öte bir deneye girişmemişolmaları garipsenebilir. Ama ikinci bakışta, bunun ardında yatan nedengörülecektir. Ne korkaklık ne de inisiyatif yoksunluğudur. Burada söz konusuolan, yalnızca sakalsızken bile sakallı görünmek gibi ikili bir dileği yansıtırbu davranış. Traş olmak, yüzün alt yansında her zaman erkekçe, maviye çalan birgölge bırakır ki, bu gölge orada sakal bulunduğunun kanıtıdır. Eğer yepyeni biryöntemle yetişkin erkeklerin sakalı tümüyle ortadan kaldırılsaydı, dolayısıylao maviye çalan gölge yok olsaydı, bu yüzün sahibi aynadaki kadınsı görünümdenhiç de hoşnut kalmayacaktı, sanırız. Bunun yerine, traşına dikkat eden birerkek olarak ortalama iki bin saatini yüzünü kazıyıp ovuşturmakla geçirmeyitercih etmektedir ki, bu denli çapraşık bir arzu için hayli yüksek bir bedelödediği kabul etmek gerekir."

"Bizimtürümüzde erkek cinsini belirleyen başlıca özelliklerden biri de sakaldır. Buözelliğin çıkık çeneyle birlikte evrilmiş olması da çok mümkündür, daha genişve güçlü bir kemik yapısı kılların büyümesi için daha elverişli bir tabanteşkil eder. Öte yandan, ileriye doğru uzanan geniş ve güçlü bir çene, hele gürbir sakal eşliğinde erkeğin kendinden emin ifadesine büyük katkıda bulunur.Türümüze özgü çene yapısı da burada ayrıca önem taşır. Diğer primatlarınaksine, bizlere özgü çene yapısında, anatomi uzmanları içsel mekanik hiç birişlevi olmayan bir çıkıntının varlığını saptamışlardır. Geçmişte, bu özelliğiaçıklayıcı birçok kuram öne sürülmüşse de -çene kaslarının, dilin bazıözelliklerine bağlanmaya çalışarak- bütün bu iddialar artık geçersiz sayılmaktave bugün çenemizin çıkık yapısının tek bir işlevi olduğu; çıkık sakallı çeneninerkeklere özgü "kendini çevresine kabul ettiren" bir cinsel işaret göreviniyüklendiği kabul edilmektedir."

Desmond Morris Sevmek Dokunmakdır Sander Yayınları1977 İstanbul, Sh. 66-67, 69-70.

"ErkekDediğin Sakallı Olmalı"

Sakallıerkekleri daha çok beğenen kadınlar olduğu gibi, sakaldan nefret edenler devardır muhakkak. Fakat kadınlara da "Sakallı erkekleri niçin daha çokbeğeniyorsunuz" diye bir soru yöneltildiğinde onların nedenleri de çeşitlidir.

Psikologlarfilm yıldızlarının bazılarına da bu konuda ne düşündüklerini sorduklarında şuyanıtlan almışlar:

Seksyıldızı olarak tanınan Raquel Welch, "Erkek dediğin sakallı ve bıyıklı olmalı."diyor. Çünkü yıldız sakallı erkekleri daha olgun, daha güvenilir kimselerolarak görüyor.

"FlamingoYolu"nun seksî görünümlü yıldızı Morgan Faır-Chıld, sakalın erkeği haşin veçekici yaptığına inanıyor ve yıldız bu tip erkeklerden hoşlandığı için desakallı erkekleri seviyor.

Sonzamanların en gözde yıldızlarından Nastasia Kinski, sakal bırakan erkeği ilkelbir erkek olarak görüyor, sakallı erkeğin ince ruhlu bir erkek olmayacağınıdüşünüyor.

NatalieDelon'un da sakallı erkekler için söyledikleri şu: "Ben minyon tipli erkekleresakalı yakıştırıyorum ve bir erkeğe sakal yakıştığı zaman da daha seksîgörünümlü oluyor. Fakat erkek sakal bıraktığı zaman da bunun düzenli bir sakalolmasına özen göstermektedir."

"Dallas"dizisinin ünlü artisti Charlene Tılton (Lucy), "Sakallı erkekleri esrarengizbulurum, sakal bırakmayla onların bir şeyi gizlemek istediklerine inanırım.Bana bambaşka bir görünüme bürünmek istedikleri hissini verir sakallı erkek"diyor.

Güneş Gazetesi 4 Eylül 1982

ŞimdiKendimize Soralım

Aklınıkullanabilen zevk sahibi gayr-ı müslimler, sakalı bir olgunluk alâmeti görerekkendi ölçülerine göre bırakırlarken, devrimiz mü'minlerinin imam-hatip, vaiz vemüftülerin sakal bırakmayışlarının sebebi ne ola ki?

Helehele bazı dinî cemaatlerin sakalsızlık gibi bir bid'ati alâmet-i farikaedinmelerinin ve Hazreti Peygambere muhalefetle irşad yolunda bir etkinlikkazanabilecekleri gibi bir bâtıl görüşü ileri sürmelerinin sebebi ne ola ki?

Şüphesizsebep sakal bırakmanın bir emr-i Peygamberi olduğunu bilmemeleri, bir şiâr-ıİslâm olduğunu kabullenmemeleri ve sağlayacağı etkinliği ve sevabı idrakedememeleri değildir. Gerçeği ifade etmek gerekirse asıl sebep İslâmîşahsiyetimizin tam olarak gelişmemesi, yaşadığımız 20. asır câhilliyetindeant-i İslâm kadroların sakalı hafife alıcı kıymet hükümlerinin gidereküzerimizdeki hâkimiyetini yaygınlaştırmasıdır.

ÜmidDeğil midir?

YüceAllah'ın insanlığın itikadı, içtimaî, iktisadi ve hukukî hayatınındeğiştirilemez önderi kıldığı Hz. Muhammed'in hayat önderliğinin mü'minlerinvicdanlarına mahkûm edildiği devrimizde, hür iradesiyle O'na bağlılığım en azizuzvu olan yüzündeki sakalı ile ilân eden müminin bazı yüzlerin korkular veelemler sebebiyle kararacağı Kıyamet Günü'nde şefâat-i Peygamberi ile ak vegüleç yüzlülerden olacağını ümid etmek, ümid edilmeye değer bir ümid değilmidir?

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
https://www.alirizademircan.net:443/33-saca-sakala-dair-16-322h.htmlSexual Life According To IslamİSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYATСЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМАئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇشبيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim