32- Nefsin İçin İstediğini İnsanlar İçin de İste

32- Nefsin İçin İstediğini İnsanlar İçin de İste
32- Nefsin İçin İstediğini İnsanlar İçin de İste 

32- Nefsin İçin İstediğini İnsanlar İçin de İste

Allah'ınKitabı'ndan: "İçinizdenfazîlet ve mal sahipleri, akrabalara, fakirlere ve Allah yolunda hicretedenlere yapageldikleri yardımları esirgemesinler, bağışlasınlar, müsamahalıdavransınlar. Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Allah, "Gafûr'dur.Rahim'dir" bağışlaması ve merhameti boldur."

Nur 22

Nefsin için sevdiğini insanlar için de sev

EbuHüreyre (r.a.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü (huzurundabulunan sahâbîlere) buyururlar:

-Amel etmek veya tatbik edecek olana öğretmek için şu bilgileri benden kimöğrenip almak ister?

Buhadîsi rivayet eden Ebû Hüreyre şöyle diyor:

-Ben (öğrenmekisterim) YaResûlellah! dedim (veortaya çıktım.)

Elimituttu ve beş madde halinde şu gerçekleri öğretti.

İslâmDîni'nin yasaklarından kaçın, (yüklediği vazîfeleri yap,) en çok ibâdet edicilerdenolursun,

(Meşrûçalışmana karşılık) Allah'ın sana verdiği nimetlere razı ol, (gözü tok, huzuru çok, kalbi) en zengin insanlardanolursun.

Komşularınaiyilik yapıp ikramda bulun, gerçek mü'min olursun,

Nefsiniçin sevdiğini, insanlar için de sev, tam bir müslüman olursun.

Çokgülüp-eğlenme. Zira çok gülüp-eğlenme kalbi(n manevî hayatını) öldürür."1

Ölçüyü nefsinden al

Muazİbn-ü Cebel'den... (r.a.)

Hz.Muaz, îmanın en yüksek derecesinden Allah'ın Resûlü'ne (s.a.v.) sordu.

Oda şöyle buyurdu:

-Îmanın en yüksek derecesi Allah için sevmen, Allah için nefret duyman ve diliniAllah'ın zikri ile görevlendirmendir.

-Ya Resûlellah! (Öğütlediğinizamellerin yanısıra) ne yapmamı tavsiye buyurursunuz?

-(Ya Muaz!) Nefsin için sevdiğini bütüninsanlar için sevmeni, nefsin için arzu etmediğini onlar için de arzu etmemenitavsiye ederim.2

Nefsin için sevdiğini insanlar için sevebilmekCennet'e götürür

Nefsiniçin sevdiğini diğer bütün insanlar için de sevmek insanın vasıflanabileceğipek yüce bir fazîlettir.

İslâm'ınsunduğu bu ölçü yıkıcı sözleri, davranışları ve işleri önleyecek, ihtilaflarıbitirecek ve insanların kaynaşmalarına sebeb olacak mucizevî bir düstûrdur.

Aklınyüceliğini kavradığı bu düstûru kullanabilmek için hoş görü-adâlet vefedakârlık gibi ahlâkî güzelliklere ihtiyaç vardır.

Busebeble bu mukaddes ölçüyü sürekli bir şekilde ancak Allah'a ve ÂhiretHayat'ına îman eden insan kullanabileceğinden İslâm Dîni bu ölçüyü öğütleyerekgeçiştirmemiş, aşağıda sunacağımız hadîslerde görüleceği üzere gerçek îmanaerdirecek yol, Cennet'e götürecek güzergah kılmıştır.

"Sizdenbiriniz nefsi için istediğini mü'min kardeşi için istemedikçe (hakîki) mü'min olamaz."*

"Sizdenbiriniz Cehennem'e uzak düşmeyi ve Cennet'e konulmayı isterse Allah'a ve ÂhiretGünü'ne îman üzerinde ölmeye baksın. Bir de kendisine karşı yapılmasını sevdiğişeyleri diğer insanlara karşı sevip yapsın."*

Peygamber'imizdaima bu ölçüyü kullanmayı sahâbîlerine öğretmiştir.

İnsanlarınelindekine göz dikme

Sa'dOğlu Sehl'den... (r.a.)

Allah'ınResûlü'ne (s.a.v.) gelen bir sahâbî şöylece ricada bulundu:

-Ey Allah'ın elçisi! Yapacağım zaman Allah'ın da insanların da beni seveceğiamelleri bana öğret(ir misiniz?)

Hz.Peygamber şu öğüdü sundu:

-(Haramlardankazanılanların azabı, helâl yollardan sağlananların da hesabı olacağınıdüşünerek) dünyahayatında ihtiraslardan korun; (kalbini Allah'a yönelt. O'nun emirleri ve yasaklarınıölçü edin) kiAllah seni sevsin.

İnsanlarınellerindekine, (mallarıve mevkilerine de) göz dikme ki insanlar da seni sevsin.3

Nimetin zevalini dileyen sevilmez

Hiçbirinsan malları ve mevkilerine göz dikilmesini ve bu nimetlerin zevalini dileyeninsanların bulunmasını sevmez.

Nefisleriçin sevilmeyen bu durumun diğer insanlar için sevilmemesi mü'minin ana göreviolmalıdır.

Hadîsimizinsanların ellerindekilere karşı ihtiraslı olunmamasının onların sevgisinevesile olacağını açıklarken nefsimiz için sevdiklerimizi diğer insanlar içinsevmenin de onların sevgisine sebeb olacağını açıklamış olmaktadır.

Cennet'e girmek istiyor musun?

Hz.Halid İbn-ü Abdullah (r.a.) babası yoluyla dedesinin şöyle anlattığını rivayetediyor.

"Allah'ınResûlü (s.a.v.) bana sordu:

-Cennet'i seviyor musun?

-Evet, (YaResûlellah! Seviyorum.)

-O halde nefsin için sevdiğini mü'min kardeşlerin için de sev."4

1 Et-Tac 5/166-7, Tirmizî Zühd 2, Müsned 2/310

2 M. Mesâbîh Hn. 48, Müsned 5/247

* Et-Tac 1/26, Buhârî İman 7, Müslim İman 71

* Müslim İmâre 46.

3 İ. Mâce Zühd 1.

4 M. Zevâid K. Edeb B. Ehibbe Lin-Nasi (8/186.)

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/32-nefsin-icin-istedigini-insanlar-icin-de-iste-15-464h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim