31- Güvenilir Olmak Îmanın Gereğidir

31- Güvenilir Olmak Îmanın Gereğidir
31- Güvenilir Olmak Îmanın Gereğidir 

31- Güvenilir Olmak Îmanın Gereğidir

Allah'ınKitabı'ndan: "(Haklara tecavüz ettikleri içingüvenilir olmaktan çıkmış) zalimlere meyletmeyin. Sonra size ateş dokunur.Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra azabtan kurtulamazsınız." 

Hud Suresi âyet 113

Müslüman olmak güvenilir olmaktır

Amrİbn-ü Abese'den... (r.a.)

Birsahâbî Allah'ın Resûlü'­ne (s.a.v.) sordu:

- Ya Resûlellah! İslâm nedir? (açıklar mısınız?)

- İslâm; kalbinin (bütünüyle) Allah'a yönelmesi, dilinden veelinden (zarargelmeyeceği hususunda) müslümanların güvencede olmasıdır.1

Buhadîs gerçek müslüman olabilmek için güvenilir insan olmak gerektiğiniaçıklamaktadır.

Bubölümdeki diğer hadîsler de güvenilir insan olmanın İslâm Dîni'ndeki öneminiaçıklamakta, hayırlılardan olabilmek, fazîletlere erebilmek ve Cennet'egirebilmek için güvenilir insan olmak lüzumunu vurgulamaktadır.

En faziletli müslüman güvenilir olandır

EbuMusa (r.a.) anlatıyor:

"(Biz sahâbîler) Allah'ın Resûlü'ne (s.a.v.)sorduk:

-Ey Allah'ın Resûlü, en fazîletli müslüman kimdir?

Şöylebuyurdu:

-(En fazîletlimüslüman)mü'minlerin (ırzları,malları ve canları hususunda) sözleri, (yazıları) ve eylemlerinden zarar görmedikleri (ve de kendisine güven duydukları)kişidir."2

En kötüleriniz güven duyulmayanlarınızdır

EbûHüreyre (r.a.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü (s.a.v.) oturup sohbet etmekte olan bir sahâbî topluluğu arasınakatılarak şöyle buyurdu:

-En iyinizi en kötünüzden ayırarak size tanıtayım mı?

Sahâbîlersükût ettiler. Allah'ın Resûlü sözlerini üç defa tekrarlayınca bir sahâbî şöylededi:

-Evet, en iyimizi en kötümüzden ayırarak bize tanıt Ya Resûllellah!

-En iyiniz yararı umulan ve zarar gelmeyeceği hususunda kendisine güvenduyulanınızdır.

Enkötünüz ise faydası umulmayan ve zararından emin olunmayanınızdır." (3)

Zarar vermemek de bir ibâdettir

EbuZer (r.a.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü'ne (s.a.v.) sordum:

-Ya Resûlellah! (Tavsiyebuyurduğunuz) amellerinbir kısmını yapmaktan aciz olursam, ne yapmamı emir buyurursunuz?

Şuöğüdü verdi:

-İnsanlara zarar vermemeye çalışırsın. Bu da nefsin için yaptığın bir hayırolur."4

Zarara zararlakarşılık vermek caiz değildir

Aşağıdasunacağımız hadîslerde görüleceği üzere Allah'ın Resûlü insanlara zararverilmemesi hususunda son derece müessir uyarılarda bulunmuş, âhiret azabıylakorkutmuştur.

"İslâm'da zarar vermek veya zarara zararla karşılık vermek yoktur."

"Mü'minezarar veren ve onu aldatan lanete uğramıştır."

"Herzarar veren ve üzen kişi (cezasını çekmek üzere) Cehennemdedir."*

Zararverici olmanın sorumluluğunu idrak ederek nefsinin ihtiraslarını dizginleyen veböylece zarar vermekten kaçınan kişi güvenilir insan olmak vasfını koruduğundanhayra ermiş, âhiret için yatırım yapmış olur.

"CumaMesajları" isimli kitabımızdan yer alan "Zarar"la ilgili mesajı okumanızıtavsiye ederiz.

Cennetlikleri tanıyabilirsiniz

EbuZüheyr Essekafi (r.a.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü (s.a.v.) "Benave" mıntıkasında bize hitap ederek şöyle buyurdu:

-Sizler, Cennetliklerle Cehennemlikleri ayırt edip hemen hemen tanıyabilirsiniz.

Ashâb-ıKîram sordular: - Hangi ölçüyle tanıyabiliriz, Ya Resûlellah?

-İyi ve kötü şehâdetlere (tanık olarak; gerçek mü'minlerin haklarında iyişehâdette bulundukları kişilerin Cennet'lik, kötü şehâdette bulunduklarıkimselerin de Cehennem'lik olduğunu bilerek tanıyabilirsiniz.) Zira sizler birbirlerinize karşıAllah'ın şâhidlerisiniz."5

Mü'min Kur'ân ve Sünnet ölçülerine göre değerlendirir

Birbirlerininşâhidleri olan ve şehâdetleri Allah katında kabul görecek olan mü'minler,hayata Kur'ân ve Sünnet ölçüleri açısından bakan ve bu ölçülere göre insanlarıdeğerlendiren gerçek mü'minlerdir.

Onlarancak Allah'a ve Peygamber'ine itâat eden mü'minleri yürekten sevebilirler.Allah'ın ve Peygamber'inin koyduğu yasaları çiğneyenleri sevemezler.

Hakikimü'minlerin haklarında iyi şehâdette bulunacakları mü'minlerin ancaksevilebilen mü'minler olacağı açıktır. Haklarında kötü tanıklıkta bulunacakolan mü'minlerin de ancak inancı zayıf, amelsiz kişiler olacağı tabîidir.

Olumluşehâdete sebeb olan sevgi ile olumsuzuna neden olan nefretimsi duyguların iseAllah'tan kaynaklandığını Peygamber'imiz şöyle açıklıyor:

"Allah (îmanı ve îmanı doğrultusundakiyaşantısı sebebiyle) bir kulu sevdi mi, Cibril (isimli vahiy meleğini)  çağırır ve ona şöyle buyurur:

- Ben bu kulu seviyorum. Onusen de sev.

Cibrilbu kulu sever ve sema (meleklerine) şu bildiri de bulunur:

-Bu kulu Allah seviyor. Onu siz de sevin.

(Bubildiriden) sonragök sakinleri (melekler) onu severler. Sonra da (meleklerin saçtığı ilhamlarla) o kul için yer yüzünde (mü'minlerin kalplerinde) sevgi yaratılır. (Böylece mü'minler o insanıseverler.)

Allah, (işlediği sürekli günahlarsebebiyle) birkuldan nefret ettiği zaman Cibril'i çağırır ve ona şöyle buyurur:

-Ben bu kuldan nefret ediyorum. Ondan sen de nefret et.

Cibrilde bu kuldan nefret eder. Sema meleklerine de şu bildiride bulunur:

Gerçekten bu kuldan Allah nefret ediyor Ondan siz denefret edin. Melekler de ondan nefret ederler. Sonra da (meleklerin saçtığı nefretilhamlarıyla)o kul için yer yüzünde; (mü'minlerin kalplerinde) nefret yaratılır. (Böylece mü'minler o insanısevmeyip nefret ederler.)"*

Açıklananbu hakîkat sebebiyledir ki Peygamber'imiz "Sizler Cennetliklerle Cehennemlikleri hemen hementanıyabilirsiniz." buyurmuştur.

Güvenduyulan kişi Cennet'e girer

EbuSaîd El-Hudrî (r.a.) rivayet ediyor:

"Hz.Peygamber şöyle buyurdu:

-Helâl (kılınmışnimetleri helâl kılınmış yollardan kazanarak) yiyen, Allah'ın ve Peygamber'ininemirlerine ve yasaklarına göre hayatını düzenleyerek yaşayan ve zarargelmeyeceği hususunda insanlar tarafından kendisine güven duyulan kişi (muhakkak) Cennet'e girer.

(Buaçıklamayı müjdeli bulan) bir sahâbî:

-Ya Resûlellah! Devrimiz insanları arasında bu vasıfları taşıyan pek çok insanvardır, dedi.

Hz.Peygamber (busözleri doğruladı ve gelecekle ilgili olarak da) şu açıklamayı yaptı:

-Evet, devrimiz insanları arasında çoktur. Bu gibiler benden sonraki asırlardöneminde de bulunacaktır."6

1 Müsned 4/114 (Hadisin ilk paragrafıtercümeye alınmıştır.)

2 Nesâî İman 11, Buhârî İman 5, Müslim İman 66

3 Tirmizî Fiten 76, Müsned 2/368

4 Müslim, İman 136, Müsned 5/171

* İ. Mace Ahkâm 17, Tirmizî Birr 27, el- C. Sağîr Hn. 6344.

5 İ. Mâce Zühd 25, Müsned 3/416.

* Buhârî Edep 41, Müslim Birr 157.

6 Tirmizî Kıyame 61, M. Mesâbih Hn. 178. 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/31-guvenilir-olmak-imanin-geregidir-15-465h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim