21- Eşler Arasında Cinsel Haramlar ve Keffâretler -2 Başkalarının Yanında Sevişmek, İlişkide Bulunma

21- Eşler Arasında Cinsel Haramlar ve Keffâretler -2 Başkalarının Yanında Sevişmek, İlişkide Bulunma
21- Eşler Arasında Cinsel Haramlar ve Keffâretler -2 Başkalarının Yanında Sevişmek, İlişkide Bulunmak ve Cinsel Sırları Açıklamak

21- Eşler Arasında Cinsel Haramlar ve Keffâretler -2 Başkalarının Yanında Sevişmek, İlişkide Bulunmak ve Cinsel Sırları Açıklamak

Eşler arasındakicinsel haramlardan biri de, başkalarının yanında ve gözleri önünde sevişmek veilişkide bulunmaktır.*

Yaratılışındakiilâhî düzeni İslâmî inanç ve sorumlulukla pekiştiren hiçbir insanınyapamayacağı derecede aşağılık olan bu iğrenç fiil, çok yönlü bir haramdır.Haramlılığını gösteren delillerden bazılarını şöylece sıralayabiliriz.

a- Eşlerin göbeklediz kapakları arasını istisnasız herkesin önünde örtmeleri farz, açmaları iseharamdır.1 Açılması haram olanorganların teşhiri ile yapılacak ilişki de haram olur. Bunun bir tek istisnası,kişinin eşlerinden biri ile diğerinin yanında ilişkiye girmesidir ki bu türilişki  bile kişi zaviyesinden kaçınılması öğütlenmiş mekruh birdavranıştır.

b- Özellikle cinselhayatın mahremiyetinin korunabilmesi, daha açık bir ifadeyle eşlerin çıplakveya ilişki halinde görülmemesi için evlere iziniz girilmesi, Kur'ân buyruğuile yasaklanmıştır.

c- Hizmetçilerin,ergin çocuklarla buluğa ermemiş çocukların izin almaksızın istirahat halindekieşlerin yatak odalarına girmeleri ,bir üst maddede açıklanan gerekçeyleKur'ân'la belirlenmiş bir haramdır.2

d- Eşlerinilişkilerini başkalarına anlatmaları ve ilişkilerinin özelliği ve çokluğu ileövünmeleri, Allah'ın Resûlü'nün emriyle yasaklanmıştır.3

e- Hamamlara veplajlara örtüsüz olarak girmek haram olduğu gibi, örtüsüz insanların görüldüğübu yerlere örtülü olarak girmek de haramdır.4

f- Kur'ân-ı Kerîm'de"...İğrençişinizi bir arada bulunduğunuz klüplerinizde yapıyorsunuz ha..." buyrularak, Lût peygamberintoplumunun homoseksüellikleri ve tecavüz etmek için yol kesicilikleri yanısıra,birbirlerinin yanında ilişkiye girmeleri sebebiyle yok edildikleri açıklanmış,böylece bu fiil bize de haram kılınmıştır.5 

Başkalarının yanındasevişmek ve ilişkide bulunmak haram olduğu gibi, doğrudan veya filmleraracılığı ile sevişen ve ilişkide bulunan çiftleri izlemek de ictihadî birharamdır. Buradan hareketle porno film izlemenin haramlığı da söylenebilir.Ayrıca cinsel tatmin amacıyla olsun veya olmasın başkalarının ilişkileriniaraştırmaya ve görmeye çalışmak da haramdır.* Zira harama götürücü her teşebbüs ve işlem deharamdır.

Eşler arasındaişlenen haramların her birinin hayatın genel akışı yanısıra cinsel hayatı daolumsuz yönde etkileyeceği ve tövbe edilmedikçe ilâhî azaba götüreceğibilinmelidir.

* İslâm hukukçularının bir bölümünegöre, kişinin başkalarının yanında eşini öpmesi bile mahkemede şahitliğininreddolunması için yeter sebeptir.

1 İlgili ayrıntılı bilgi içinikinci ciltteki "Çıplaklık" bölümüne bakınız.

2 Nûr 24. Âyetin tercümesi veilgili hadisler için ikinci ciltteki "Röntgencilik" bölümüne bakınız.

3 Ebû Dâvûd K. Nikâh B. 49 (A.Mabud 6/219).

4 "Sevicilik" bölümüne bakınız.

5 Ankebût 29.

* Evliliğin ilk gecesinde ilişkidebulunmak zarûrî imiş gibi çiftlerin beklenmesinin ve bakireliği kanıtlayanbelgenin görülmek istenmesinin İslâmî ölçülere göre harama yakın bir günaholduğunu da burada vurgulamak isteriz. 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/21-esler-arasinda-cinsel-haramlar-ve-keffaretler-2-baskalarinin-yaninda-sevismek-iliskide-bulunma-13-398h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim