20- Haram Olan Benzeme

20- Haram Olan Benzeme
20- Haram Olan Benzeme

20- Haram Olan Benzeme

Haram Olan Benzeme

a-Haram benzeme, bâtıl din ve ideoloji mensuplarına benzenilmemesinin Kur'ân veSünnet'le emredildiği hususlarda, emre aykırılıkla oluşturulan ve küfürnitelikli benzeme sınırları içine de girmeyen benzemedir.

Kitabımızdaverilen, Kur'ân ve Sünnet tarafından yasaklanmış benzemeye konu hususlarınbüyük çoğunluğu haram benzemeye örnek olarak verilebilir. Biz burada bazılarınıaktarmakla yetineceğiz.

Kişileri,ana-babalarının konumları sebebiyle yermek,

Eşleyapılan cinsel ilişkileri çevreye anlatmak,

Açıklanmasıgereken yerde çıkarları gözeterek Kur'ân ve Sünnet kurallarını gizlemek,

Mazeretsizolarak evlenmemek ve evlilik içinde cinsel hayattan çekilmek,

Kabirleriibâdet olunan yerler ve dilek kapıları haline getirmek,

Kâfiroldukları sözlü ve yazılı beyanları ile bilinen insanların cenaze namazlarınıkılmak,

Sakalve bıyığı kesmek,

"EsselâmüAleyküm" şeklindeki duâ cümlesini kullanmaksızın yalnız parmaklar veya avuçiçleriyle selâm vermek,

Sünnetolmamak ve çocuğunu sünnet ettirmemek, Kâfir olan ırka mensup olmakla iftiharetmek,

Uğurlulukve uğursuzluk inancını yaşatmak.

Bütünbunlar ve benzerleri, Kur'ân Sünnet ölçüleriyle veya bu ölçülerden haraketleictihad yoluyla belirlenen, kişiyi sorumlu kılacak ve azaba uğratacak harambenzemelerdir.

b-İslâmDini'nin haram kıldığı fiillerin işlenmesine sebep olan benzeme de haramdır.

BirinciMisal:

Bâtıldin ve ideoloji mensuplarına benzeme kasdı olsun veya olmasın İslâm Dini'ninörtülmesini emrettiği organların açığa vurulması haramdır. Ancak Müslümankadınların İslâm öncesi Câhiliyet geleneğinde olduğu gibi 20. asır Câhiliyetigeleneğine uyup kâfir toplum kadınları gibi saçlarını, bacaklarını vs.örtülmesi farz olan diğer organlarını teşhir edici ve onlardan olduğu izleniminiverici tarzda giyinmeleri ile oluşan benzeme, haram türden benzemedir.

Açıkçaanlaşılacağı üzere burada doğrudan haram olan ve benzeme amaçlanmaksızın daişlenebilecek olan fiil, benzeme yoluyla işlenmektedir.

İkinciMisal:

İslâmDini'nde alkollü içkilerin içilmesi ve içirilmesi haramdır.

Bâtılperestlereözenerek, çağdaş tavır bilerek müsafirlere alkollü içki ikram etmek -içilsinveya içilmesin- haram benzemedir. Birinci misalde olduğu gibi burada da haramolan bir fiil benzeme yoluyla işlenmektedir.

Haramasebep olan söz, iş ve davranış da haram olduğu için böyle bir benzeme deharamdır.

İşlenençift yönlü haramların günahı da şüphesiz çift yönlü olur.

Hükümbakımından haram olan benzeme ise failini günahkâr kılar ve azaba uğratabilir.Çünkü kullarına merhameti pek çok olan Mevlamız, adaleti gereğicezalandırabileceğini de açıklamaktadır. O, Yüce Kitabı Kur'ân'ın Hıcrsûresinde(49-50) kendisini şöyle tanıtıyor:

"Ey Peygamber! Benim çokbağışlayan, pek merhametli olan bir Rab olduğunu, azabımın da gerçekten çok acıverici olduğunu kullarıma haber ver. "

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/20-haram-olan-benzeme-16-335h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim