17- Cinsel Mutluluk Görevleri 11 Hamilelik ve Hastalık Gibi Özel Durumlarda İlme ve Tecrübeye Sayg

17- Cinsel Mutluluk Görevleri 11   Hamilelik ve Hastalık Gibi Özel Durumlarda İlme ve Tecrübeye Sayg
17- Cinsel Mutluluk Görevleri 11 Hamilelik ve Hastalık Gibi Özel Durumlarda İlme ve Tecrübeye Saygılı Olmak

17- Cinsel Mutluluk Görevleri 11 Hamilelik ve Hastalık Gibi Özel Durumlarda İlme ve Tecrübeye Saygılı Olmak

İslâmDini'nin emirleri ve yasakları kapsamına girmeyen durumlarda istişareyebaşvurmak, Yüce Rabbimizin ve Şanlı Peygamberimiz'in emridir.1 Danışma ve muayene gibiyollarla istişare olunabilecek ilim adamlarının ilmî verilere ve tecrübeleredayanarak yapılması veya yapılmamasını gerekli buldukları hususlara saygılıolmak da, cinsel mutluluğa erdirecek dinî görevlerimizdendir.

Özelşartları içinde ilim ve tecrübe verilerine uymakla ilgili bu görevimizi, anakonumuz olan cinsellikle irtibatlandırarak, iki örnekle açıklamak isteriz.

a- Hamile eşleilişkide bulunmak

Hamileliğindevamı süresince ilişkide bulunmak helâldir. Çünkü doğum öncesinde ilişkiyiyasaklayan açık bir ilâhi buyruk yoktur. Eşler, aralarında zararsız bir ilişkimetodu geliştirebileceklerinden, olmaması da tabiîdir. Ancak hamile eşin özeldurumu sebebiyle belirli sürelerle de olsa tıb bilginlerinin yasaklayacağıilişkiyi, dinî bir yasak şeklinde değerlendirebiliriz. Değerlendirmeliyiz de.Zira Allah'ın ve peygamberlerinin bildirileri ile kesinlik kazanmamışhususlarda tecrübeye, daha genel bir ifadeyle ilim verilerine uymak, İslâmî birkuraldır.

Aşağıdasunacağımız hadis bu kuralı belgelemektedir.

  • Sa'd b. Vakkas (r.a.) anlatıyor.

Allah'ınResûlü'ne (sa.) bir adam geldi ve şöylece ma'rûzatta bulundu:

"YaResûlallah! Ben karıma azil yapıyorum. (Rahmin dışına boşalıyorum).

Allah'ınResûlü de sordu:

-Bunu niçin yapıyorsun?

-(Ya Resûlallah! Karımın hâmile kalarak emzirdiği) Çocuğunun zarar görmesindenkorkuyorum.

-Eğer emzikli kadınla cinsî münâsebet (kadının hâmile kalarak sütününbozulmasına, sonuç olarak da emzirilen çocuğa) zarar verseydi (bunu yapan)İranlılar ve Bizanslılara da zarar verirdi.2 

Sunulanörnek hadisde Allah'ın Resûlü'nün yasaklamama kararını, İranlılar veBizanslıların tecrübelerine dayandırması, açıkça emrolunmadığımız veyasaklanmadığımız alanlarda, tecrübe ve ilim verilerini esas alabileceğimiziöğretmektedir.

b- Hastalıklı eşleilişkide bulunmak

Eşlerinbirbirlerinin cinsel arzularına saygı duymaları görevleridir. Özellikle kadınınkocasının arzularına icabet etmesi farz görevdir.

Ayhali ve lohusalık dışında cinsel görevlerin ertelenmesini mazur gösterebilecektek geçerli sebeb ise hastalıktır. Ancak her hastalık ve her derece hastalıkpek tabiîdir ki sebeb gösterilemez. Peygamberimiz'in göz ağrısını, ilişkiyierteleyici bir sebep olarak değerlendirmesi, ölçü olarak alınabilir.3 

Dindarveya ilmî ideolojiyle yorumlamayan mütehassıs doktorların ilişkiyi zararlıbuldukları durumlarda hastalık, hiç şüphesiz erteletici makul bir sebebdir.Tedavi süresince ilişkiye girilmemesi gerekir. Çünkü Yüce Allah "... Öz canlarınızı kendi ellerinizletehlikeye atmayınız..."4 buyuruyor.

Hastalığın,oruç gibi İslâm Dini'nin temellerinden birini oluşturan farz bir görevintehirine sebeb teşkil ettiği düşünülür ve erteletici hastalığı ve derecesinitesbit görevinin İslâm Hukuku'na göre mütehassıs doktorlara verildiği nazarıitibara alınırsa, cinsel hayatla ilgili durumlarda tecrübe ve ilim verilerineuyulması zarûretini daha iyi kavrayabiliriz.5 

Sonuçolarak deriz ki, cinsel hayatın mutluluğu için hâmilelik ve hastalık gibi özeldurumlarda ilme ve tecrübeye saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyet,hiç şüphesiz aklı da yönlendiren yüce dinimizden kaynaklanmaktadır.

Cinsel Mutluluk Görevleri 12

Cinsel İlişkide Kaçınılması Öğütlenen Davranışlardan

Sakınmak

Âdetve lohusalık halinde ilişki, arka organdan temas, mazohizm-sadizm ve bir deağıza boşalma anlamında oral ilişki dışında koca ile karısı arasında günahkapsamına girecek hiçbir söz ve davranışın olmadığını açık bir dille ifadeetmiştik.

Busebeple, şu câiz midir, bu yapılabilir mi şeklinde gözlerin, ellerin dil vedudakların kullanımı ile alâkalı herhangi bir husûsun sorulmasına gerek yoktur.

Ancakkesin bir yasağın konulmamış olması, bazı tavsiyelerin yapılmamış olduğuanlamına gelmez. Aslında bazı sınırlamaların olmasında zarûret de vardır.

Eşlerarasında cinsel ilişki bir veya birkaç defa tekrarlanacak bir olay değildir.Bülûğ çağından itibaren evlenilebileceğine göre, normal bir ailenin cinselhayatının kırk-elli yıl sürebileceği düşünülürs,e cinsel câzibeyi ve romantizmikorumaya yardımcı olacak bazı tavsiyelerin yapılmasına ihtiyaç vardır.

İslâmDini, aşağıda üç madde halinde açıklanan davranışlardan sakındırıcı öğütlervererek, bu ihtiyacı karşılamıştır.

a-Örtüsüz çıplaklık, cinsel organlara bakmak ve oral ilişki,

b-İlişki sırasında çok konuşmak,

c-Korunma tedbirlerine başvurmak.

1 Bak. Âl-i İmrân 159, Şûra 38.

Muhtelif hadisler için kaynaktefsirlerden bu âyetlerin açıklamalarına bakılabilir.

2 Müslim K. Nikâh B. 22, Hn. 1442.

3 Zâdül-Meâd (Resulullah Yolunda)4/338.

4 Bakara 195.

5 Bkz. Nimet-i İslâm (İslâmMecmuası Yayınları) s. 612-3.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/17-cinsel-mutluluk-gorevleri-11-hamilelik-ve-hastalik-gibi-ozel-durumlarda-ilme-ve-tecrubeye-sayg-13-402h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim