11- Kurban Üzerine

11- Kurban Üzerine
11- Kurban Üzerine

11- Kurban Üzerine

Allah'ınKitabı'ndan: "Rabbiniçin namaz kıl ve kurban kes."KevserSûresi, âyet 2

Kurbanın her bir kılı için sevap vardır

Hz. Zeyd ibn-ü Erkam (r.a.) rivayet ediyor:

"Ashâb-ı Kiram sordular:

- Ya Resûlellah! Nedir bu kurbanlıklar? (Niçin kurban kesmekleemrolunduk?)

Allah'ın Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu:

- Kurban babanız Hz. İbrahim'in uyguladığı bir ibâdet'tir.

(Kurban kesiniz.)

- Peki Ya Resûlellah! Kurban kesme ibâdetinde bize sevap var mıdır?

-(Elbette vardır.)Her bir kılı için bir birim sevap vardır. (Her birim sevap da on katı artırılır.)

- (Kılıolan hayvan için böyle,) ya yünü olan hayvanın her bir tüyü için...?

-(Koyun gibi)yünü olan (hayvanın)her bir tüyüiçin de bir birim sevap vardır."1 

Kurbanlarımız Allah'ın huzuruna gelecek

Şartları gerçekleştiğinde Allah'ın rızasını kazanmak için kurbanbayramının ilk üç günüde kurban kesmek ibâdettir.

Hadîsimizde açıklandığı üzere kurban pek çok sevab kazandıracak biribâdettir. Çünkü, sosyal dayanışma aracıdır.

Kurban, Hanefi mezhebi bilginlerine göre zenginlik (nisap) şartlarıoluşmuş mü'minlerin malında toplumun muhtaçları için belirlenmiş vacib birhaktır.

Kurban kesmek ibâdetinin önemini Peygamberimiz şöyle açıklıyor:

"İnsanoğlu kurban bayramı günlerinde Allah katında kurban kesmektendaha sevimli bir amel-ibâdet yapmadı.

Kurbanlarınız, Kıyamet Gününde boynuzları, tırnakları ve kılları ile (Allah'ın huzuruna) gelecek...

(Çok iyi biliniz ki) Kurbanlarınızın kanı yere düşmeden (Kurban ibâdetiniz) Allah (katında varacağı mekâna) yükselir. Bu sebeble kurbankesmeyi yürekten isteyin."

"Kurban kesecek malî gücü olup da Kurban kesmeyen kişi bizim câmimizeyaklaşmasın."*

Kurbanla ilgili bazı önemli bilgiler

"Kurban, beş yaşını bitirmiş deveden, iki yaşını ikmâl etmiş sığırdan;bir yaşını tamamlamış koyun ve keçiden olur. Koyun ve keçi bir kişiden; deve vesığır, yedi kişiden kurban olur. Ancak, o yedi kişinin kurban niyetindeittifakları şarttır. Kurban edilecek hayvanlar, vücutça sağlam; gürbüz vearızasız olmalıdır. Bir veya iki gözü olmayan kör; boynuzu, kulağı kökündenveya yarısından fazla kopmuş; dişlerinin çoğu dökülmüş; kesilecek yere kadaryürüyemeyen topal; sürüyü takip edemeyecek derecede zayıf hayvanlardan kurbanolmaz. Uyuz vesaire gibi hastalıklar dolayısıyla bir deri bir kemik kalmışhayvanlardan da kurban caiz değildir.

Kurbanlar, sağlam alınıp elimizde arızalanmış bulunursa zenginler içinbaşka bir hayvan almak lazımdır. Hayvanı değiştirmeye gücü yetmeyen fakirlere,ellerindeki arızalı kurban kâfidir."

Nefsi müdafaa uğrunda ve saldırıya uğrayan vatanını koruma yolundaöldürme mecbûriyetinde kalabilecek insâna eğitim kazandırması yanısıra Allah'ınResûlü'nün uygulamasına uygunluğu sebebiyle kurbanlık bizzat kesilmelidir.Kadınlar da kurbanlarını kendileri kesmelidir. Sahabî Ebû Mûsel-Eş'ari,kızlarına kurbanlarını bizzat kendi elleriyle kesmelerini emrederdi:** Ancak kişi bizzatkesemiyorsa vekâlet verip kestirebilir.

Kurban kesilirken şöylece tekbîr getirilip dûa edilir:

Bismillah. Allahu Ekber

Allah'ım Bu kurbanlık hayvan senin bize verdiğin bir nimettir. Rızaniçin Sana sunulmuştur. Kurban ibâdetimi kabul et.

Kurbandan üç günlük et ayırın

Ekve' Oğlu Seleme (r.a.) rivayet ediyor:

"(Geçimsıkıntısı çekilen bir senenin Kurban bayramında) Allah'ın Resûlü (s.a.v.) şöyleemir buyurdu:

- Kurban kesenleriniz kendi evlerine üç gün yetecek kadarından fazlakurban eti ayırmasınlar.

(Bu emri tatbik eden mü'minler) bir yıl sonra (ki Kurban bayramında) sordular:

- Ya, Resûlellah! Bu sene de geçen sene yaptığımız gibi mi yapalım?

Hz. Peygamber de şöyle buyurdu:

- Geçen yıl halkta geçim sıkıntısı vardı. Bu sebeble o yılda onlara (daha çok) yardımcı olmanızıistemiştim.

(Fakat bu yıl durum oldukça iyidir.) Şimdi yiyin (fakirlerinize, komşularınıza ve misafirlerinize) yedirin. (Bir miktar da) kendinize ayırın."2

Sosyal şartları değerlendirmek

Yaşadığımız hayat şartları içerisinde husûsiyle sabit gelirli olan işçive memurlarımızın geçim sıkıntısı çektikleri ve yeterince et alıp yiyemedikleribir hakîkattir.

Bu şartlar devam ettiği sürece, yıl boyunca et alıp yiyebilenmü'minlerin kestikleri kurbanın etlerinden kendilerine üç gün yetecekkadarından fazla ayırmamaları gerekir. Böylesi uygulama hadîsimiz çizgisindevardığımız kanaate göre Hz. Peygamber'in sünnetine ve kurbandaki sosyalyardımlaşma gayesine daha uygundur.

 

1 Tirmizî Edâhî, İ. Mace Edâhî 1, Müsned 4/368.

* Bak. İ. Mace Hn. 3123, 3126,Müsned 2/321

** Abdürrezzak San'ani El-Musannef 4/268, 369.

2 Buhârî Edâhi 16, Ebû Davûd Edahi 9.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/11-kurban-uzerine-15-485h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim