İslam'a Göre Cinsel Hayat

İnsanları erkek ve dişi olarak yaratan Allâh'a hamdolsun.

Teblîğ, tefsîr ve tatbîk ederek, İslâm Dini'nin cinsel nitelikli kurallarını

bizlere sunan Allâh'ın Resûlü Hz. Muhammed'e salât ve selâm olsun.

"İslâm'a Göre Cinsel Hayat" on yıl kadar önce yazmayı düşündüğüm ve bu

maksadla malzemelerini toplayıp biriktirmeye başladığım bir eserdir. Bu sebeble, kitabın içeriği ve meselelerin yorumlanış tarzı uzun yıllar içinde oluşmuştur.

Gerçeği dile getirmek gerekirse bu kitap; muhtevası, tertibi ve mevzûların işlenişi yönüyle orijinaldir.

***

Araştırmamda Kur'ân ve Sünnet'i esas aldım. Hükme mesned hadislerin seçiminde ileri derecede bir titizlik göstermeye ve aslına sadık kalarak anlaşı-

lır bir dille tercüme etmeye çalıştım. İlgi alanımızı ön plana çıkarmak için de bazı hadislerin tercümesinde takdim ve tehir yaptım.

Kur'ân ve Sünnet'in yorumlanmasında fıkhî mezheplerimizce üzerinde ittifak edilen hususları gözettim. Farklı ictihadlar içinde esas aldığım görüşlerin kaynaklarını da beyan ettim.

Kur'ân ve Sünnet'in doğrudan hükme bağlamadığı hususlarda muhterem müctehidlerimizin görüşlerini araştırmakla ve birinci planda değerlendirmekle beraber, Allah Zülcelâl'in ilham ettiği nükteleri de sunmaktan kaçınmadım.

Kitabı yazarken savunma üslûbundan çok, İslâm'ın yüceliğini dile getirici bir üslûb kullandım.Toplumumuza egemen olan hayat tarzının eğrilerini, İslâm'ın doğrularının açıklanmasına engel görmedim. Batılları iyice gözden geçirmeye çalıştım.

Ama metod olarak kitabımıza yansıtmadım. Ne var ki onları göz önünde bulundurarak, gerekli yorumları içerir bir üslûbla Hakk'ı dile getirmeye çalıştım.

Yazılanlar nasıl karşılanır, nasıl değerlendirilir diye bir endişeye düşmedim. Hakk'ın hâtırını her şeyin üstünde tuttum.

Müsbet bilim verilerinden yararlandıysam da, İslâm'ın doğrularını bilime tasdik ettirme çabası içine girmedim. Ama tabiî kanunları ve İslâmî düstûrları koyanın Allah Zülcelâl olduğuna işaret ederek, İslâm'la müsbet bilim verileri arasında çelişme ve çatışma olamayacağını özellikle vurgulamaya çalıştım.

Bazı eksiklikler elbette görülecektir. Kapsamlı bir mevzûun eksiksiz olarak sunulamayacağının takdir olunacağını ümit ederim. Tenkidlere açığım ve du-âcı olurum.

Bu kitab vesilesiyle Rabbimin beni rızasına erdirmesini diliyorum.

Davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah'a Hamd ve Sena'dır.

 

Ali Rıza Demircan

3 Aralık 1984

10 R. Evvel 1405

Emirgân

 

Kitabı PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız. ( 3.70 MB)

 

Aşağıdaki Linklerden Kitabı MP3 formatında bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

 1. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 1.Bölüm
 2. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 2.Bölüm
 3. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 3.Bölüm
 4. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 4.Bölüm
 5. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 5.Bölüm
 6. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 6.Bölüm
 7. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 7.Bölüm
 8. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 8.Bölüm
 9. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 9.Bölüm
 10. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 10.Bölüm
 11. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 11.Bölüm
 12. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 12.Bölüm
 13. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 13.Bölüm
 14. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 14.Bölüm
 15. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 15.Bölüm
 16. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 16.Bölüm
 17. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 17.Bölüm
 18. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 18.Bölüm
 19. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 19.Bölüm
 20. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 20.Bölüm
 21. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 21.Bölüm
 22. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 22.Bölüm
 23. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 23.Bölüm
 24. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 24.Bölüm
 25. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 25.Bölüm
 26. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 26.Bölüm
 27. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 27.Bölüm
 28. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 28.Bölüm
 29. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 29.Bölüm
 30. İslam'a Göre Cinsel Hayat - 30.Bölüm

Soru - Cevap

 • Talak iddeti döneminde dialog ve tesettür nasıl olmalıdır?
 • Dini nikahım var... Ailemin zoruyla başkasıyla görüşmem nikaha zarar verir mi?
 • İslama göre kimler esir alınabilir?
 • Mazaretsiz kılınmayan namazın kazası olur mu?
 • Soru-Cevap Arama

   

  Siz de soru sorun

  Siz de soru sormak için tıklayınız.

  Anket

  Sizler için özenle hazırladığımız yeni web sitemi beğendiniz mi?   

  Toplam Oylayan : 6789